Fakaza

Artist: Sdala B

DJ Sushy & Sdala B - Tswara (feat. Uncle Maro)

DJ Sushy & Sdala B - Tswara (feat. Uncle Maro)

DJ Sushy & Sdala B 2019 5:05
Sdala B & Paige - Skhaftin

Sdala B & Paige - Skhaftin

Sdala B & Paige 2021 4:54
Sdala B & Paige - Mood Activation

Sdala B & Paige - Mood Activation

Sdala B & Paige 2021 5:11
Sdala B & Paige - Merry Me (feat. DJ Call me)

Sdala B & Paige - Merry Me (feat. DJ Call me)

Sdala B & Paige 2021 4:19
Sdala B & Paige - Phambili

Sdala B & Paige - Phambili

Sdala B & Paige 2021 5:13
Sdala B & Paige - Thula Le Bota

Sdala B & Paige - Thula Le Bota

Sdala B & Paige 2021 4:52
Sdala B & Paige - Don't Give Up

Sdala B & Paige - Don't Give Up

Sdala B & Paige 2021 9:14
Sdala B & Paige - Salt (Letswai)

Sdala B & Paige - Salt (Letswai)

Sdala B & Paige 2021 4:36
Sdala B & Paige - Ngisizeni

Sdala B & Paige - Ngisizeni

Sdala B & Paige 2021 5:57
Paige & Sdala B - Bekumnand' Izolo

Paige & Sdala B - Bekumnand' Izolo

Paige & Sdala B 2022 5:10
Sdala B & Paige - Forever

Sdala B & Paige - Forever

Sdala B & Paige 2021 5:27
Sdala B & Paige - Ghanama (Zulu Version)

Sdala B & Paige - Ghanama (Zulu Version)

Sdala B & Paige 2021 4:13
Sdala B & Paige - Ngiyazifela Ngawe

Sdala B & Paige - Ngiyazifela Ngawe

Sdala B & Paige 2021 4:56
Sdala B & Paige - Khanyisa

Sdala B & Paige - Khanyisa

Sdala B & Paige 2021 6:35
Sdala B & Paige - Skhaftin

Sdala B & Paige - Skhaftin

Sdala B & Paige 2021 4:54
Sdala B & Paige - Mood Activation

Sdala B & Paige - Mood Activation

Sdala B & Paige 2021 5:11
Sdala B & Paige - Merry Me (feat. DJ Call me)

Sdala B & Paige - Merry Me (feat. DJ Call me)

Sdala B & Paige 2021 4:19
Sdala B & Paige - Phambili

Sdala B & Paige - Phambili

Sdala B & Paige 2021 5:13
Sdala B & Paige - Thula Le Bota

Sdala B & Paige - Thula Le Bota

Sdala B & Paige 2021 4:52